Vývoj druidství 2. část – druidské obrození

Tento článek je druhým dílem série o historickém vývoji druidství, od vzniku keltské kultury až po současnost… v prvním díle, Vývoj druidství část 1 – ohlasy starověku, jste si mohli přečíst o starověkém druidství, o tom, co a jak se nám z druidství antických keltů dochovalo do naší doby…

V tomto článku si povíme o druidském obrození a počátcích moderního druidství… ono totiž „moderní druidství“, jak o současném druidství často mluvíme, abychom ho odlišili od starověkého druidství, zas tak „moderní“ není, ale má za sebou už také několik století vývoje, tradic a rituálů, a to není málo… Hlavní otázkou, na kterou bych tak rád v tomto článku odpověděl je: Kdy a jak tedy moderní druidství vzniklo a jakou mělo z počátku podobu?

Proč mluvíme o „druidském obrození“?

Často můžeme také narazit na pojmy vycházející z angličtiny „druidská renezance“ nebo „druidský/keltský revival“… mě osobně ale přijde výstižnější pojmenování (překlad) právě „druidské obrození“, protože lépe vystihuje a, pro nás Čechy, lépe zasazuje do historického kontextu, to, co se v rámci této epochy odehrávalo.

Začátky druidského obrození můžeme datovat někdy do 17. století. V té době se o keltech a druidech v obecném povědomí moc nevědělo, ani v Anglii, kde začalo, a už vůbec ne u nás. Až se vznikem moderní archeologie v tomto období, která začala zkoumat nepřehlédnutelné megalitické památky, se objevila fascinace keltskou kulturou:

Kdo a jak stavil obrovské kamenné monumenty a proč to dělal? Kamenné kruhy, kamenné řady a mohyly, orientované podle slunovratů… jaké další tajemství skrývají? Archeologické nálezy nádherných, zručně vyrobených zlatých šperků, mečů a ozdob, tajemné posvátné sošky a idoly… lidé hledali odpovědi na tyto otázky, a začali studovat dochované antické texty…

Renezance, fascinace antikou se promítala do literatury, architektury, umění… z velké části to byla fascinace řeckou a římskou kulturou, která se šířila Evropou z míst, kde tyto dvě kultury historicky byly – Itálie, jižní Francie… ale na Britských ostrovech, kde památky byly keltské (byť jsou megalitické stavby z velké části před-keltské, ale to se v té době ještě nevědělo) se začínala pomalu rodit keltská renezance, zkoumání keltské kultury a jejího odkazu…

Objev Keltů… a druidů…

A vzhledem k tomu, jak je v antických textech vyzdvihována důležitost druidů pro keltskou společnost, zrodila se fascinace druidy a druidstvím, a skupiny lidí, kteří byli u zrodu archeologie se začali věnovat studiu druidství… jedna z prvních moderních druidských skupin se podle toho i jmenovala – Ancient & Archeological Order of Druids (Dávný a archeologický řád druidů), byla formálně založena už v roce 1781… Podobných skupin, řádů, bratrství a hájů v té době vzniklo nespočet, a od té doby se potupně prolínaly, štěpily, zanikaly a vznikaly nové…

A jak vypadalo toto nově se probouzející druidství? Čemu se tito lidé věnovali, čemu věřili a co dělali? Počátky moderního druidství byly poměrně spletité…

Někteří brali druidství čistě jako společenskou roli – považovali se za druidy proto, že byli významní a vlivní ve společnosti, tak jako antičtí druidové, a snažili se vést společnost k tomu, co chápali jako antické druidské ideály – spravedlnost, rovnost, pravda, dobročinnost – byli to politici a mecenáši, kteří vnímali společenský rozměr druidství ale už neřešili spirituální a jiné stránky.

Druidství jako cesta spirituálního rozvoje

Někteří v druidství hledali naopak osobní spiritualitu… zpočátku hodně vycházeli z křesťanství a křesťanských rituálů a liturgií, které byli to jediné, co v té době znali. Ovšem když díky studiu antických náboženství, polyteismu a dalších dochovaných „pohanských“ rituálů a zvyků zjistili, že to nemá se spiritualitou druidů nic společného, tak se od toho postupně odkloňovali a transformovali svou praxi pod vlivem zkoumání všech možných okultních směrů, alchymie, theosofie, tarotu, kabaly… a později i studiem dosud živých přírodních náboženství, šamanismu, prací s keltským panteonem bohů, a hlavně zkoumáním dochovaných keltských mýtů a z nich vycházejících mysterií.

Druidské obrození ale probíhalo i na dalších rovinách, v podstatě v celé společnosti, a to skrze literaturu a umění, které začalo přebírat a zpracovávat keltské vzory, mýty, archetypy a fascinaci přírodními mysterii… mnoho básníků a spisovatelů to doby se hlásilo k druidské a bardské tradici, někteří otevřeně (W.B. Yeats), někteří spíš jen zapracováváním těchto témat do svých děl, jako například skupina Lake Poets (jezerních básníků), kteří významně ovlivnili celkový vývoj anglické literatury…

A důležité je si uvědomit, že druidské obrození nebylo jen koníčkem pár archeologů, nadšenců a umělců, ale opravdu celospolečenské hnutí… druidských skupin, ať už se věnovali víc spiritualitě, umění, nebo politice, vznikalo nejen v Anglii desítky, ne-li stovky, a jejich členy se stávalo i mnoho známých lidí, jako například i Winston Churchill, Královna Alžběta II a mnoho dalších…

Druidské obrození formovalo celou společnost…

Pro uchopení rozsahu a vlivu druidského obrození… největší rozmach probíhal na konci osmnáctého a v průběhu devatenáctého století… ve stejné době, jako u nás probíhalo české národní obrození… a stejně tak, jako naše kultura a česká identita byla formována tím, co se v tomto období odehrálo u nás, úplně stejnou důležitost a vliv mělo druidské obrození, keltský revival, na identitu Anglie, Irska, Skotska Walesu, a do veliké míry i francouzské Bretaně…

A jak víme, keltové a druidové byli (a co víc, vlastně vznikli) na našem území… jen se to v době obrození (českého národního i druidského) nevědělo… tak nezbývá než si jen představovat, jak by to vypadalo, kdyby se to vědělo a kdyby se naši čeští národní buditelé namísto mýtu o praotci Čechovi začali zajímat o keltské mýty 😀

Ale zpátky do reality, a k tématu moderního druidství… Druidské obrození znovu probudilo druidství, které předtím několik staletí spalo, přivedlo ho zpět k životu a oprášilo… některé uličky, kterými se druidské obrození vydalo byly slepé, některé kroky v té době byly poněkud krkolomné, ale to, co je druidství dnes získalo v tomto období výrazné základy…

Od doby druidského obrození, od konce devatenáctého století, se moderní druidství hodně posunulo, ale o tom, o vývoji moderního druidství během dvacátého století, prolínání s moderním čarodějnictvím, dvou hnutích, které druidství nejvíce ovlivnili, a dalších vlivech, si povíme v příštím pokračování této série…

A o druidství si můžeš nejen číst, můžeš se mu i naplno aktivně věnovat… vnímat skrytou moudrost přírody, čerpat sílu živlů, napojit se na podporu matky země a inspiraci přírodních bytostí, předků a otce oblohy… v březnu bude začínat už druhý ročník druidského výcvikuvíc se dozvíš ZDE

Sdílejte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Sleduj nás

Oblíbené články


.

0
Budu rád za Tvé myšlenky, nech mi tu komentář.x