dary duše

Dary duše – Tvá esence

Znáš už své dary duše? Máš je načtené? Pokud ne, v tomto článku se dozvíš, o co přesně jde.

 Pokud už je znáš, klidně v komentářích posdílej, jaké to pro Tebe je. A věřím, že Ti tento článek i tak přinese nové důležité souvislosti.

Možná to teď v následujících řádcích bude vypadat trochu ezo, protože budeme mluvit o duši, minulých životech a akášických záznamech, ale to, co velmi oceňuji na této metodě (Soul realignment), a proč jsem se do ní sama pustila, je to, že je uzemněná.

Celý tento koncept vede k tomu, jak žijeme život tady na Zemi. Jak jsme na tom se zdravím, financemi, životní energií. Jestli se nám daří vytvářet to, co si v životě přejeme nebo jestli se cítíme zablokovaní, uvíznutí na místě a nemůžeme se hnout a objevují se nám v životě různé překážky, které je pro nás těžké překonávat.

Mně osobně tento „koncept“ změnil život.

😍 Vede mě zpátky k sobě, k mé přirozenosti.

😍 Přináší mi daleko větší hojnost – v mnoha oblastech (finance, zdraví, vnitřní naplnění, množství času, životní energie).

😍 Otevírá mě veliké toleranci k ostatním lidem.

😍 A otevírá mi mé poslání na stále hlubších a hlubších úrovních.

A aby bylo možné do toho vůbec vklouznout, pojďme se podívat na to, co v tomto pojetí znamená duše, akášické záznamy, svalový test, bloky a omezení a samotné dary duše.

CO JE TO DUŠE?

Představ si, že jsi božstvím (ať už to pro tebe znamená cokoli – boha, bohy a bohyně, stvořitele, přírodu, Matku Zemi a Otce Nebes, Universum…), jsi vším.

Když jsi vším, nemáš možnost, jak zažívat sám sebe, protože není nic, čím bys nebyl.

A tak božství vytvořilo duše – unikátní, jedinečná vyjádření sama sebe.

Duše obsahují nějaké aspekty božského, ale ne všechny. Díky tomu božství může prožívat samo sebe a to skrze tyto duše.

Těmito dušemi jsme my všichni. Někde v hloubi sebe víme, že existuje něco víc, že jsme součástí nějakého většího celku.

Máme možnost tvořit podobně jako božství, akorát jsou naše možnosti omezenější – nevytváříme nové planety, rostliny, živočichy… ale tvoříme si svůj vlastní život.

A o to jde. Jak ho začít vytvářet tak, aby oplýval hojností, cítili jsme vnitřní uspokojení, klid a mír a byli jsme zdraví a vitální….

Tuto cestu nám ukazují právě dary duše. Ale k nim se vrátíme později, nejdříve si musíme představit ještě další důležité prvky tohoto konceptu, aby to všechno hezky zapadlo do sebe a bylo pochopitelné.

Součástí našeho já jsou různé dimenze. Kvantová fyzika objevila prozatím 10 různých dimenzí.

3. dimenze je hmota kolem nás, naše tělo a také naše emoce

4. dimenze jsou naše myšlenky

5. – 10. dimenze jsou různá vyjádření naší duše (naše Vyšší já)

Když se bavíme o darech duše, ovlivňujeme všechny tyto aspekty našeho já, naší duše.

Jde nám tedy o celistvou práci (na úrovni těla, emocí, myšlenek i duše).

Pojďme se podívat na to, jak získáváme životní energii a jakou roli v tom hrají právě dary duše.

ŽIVOTNÍ ENERGIE

Už jsme si říkali, že svůj život si tvoříme my sami.

Každou chvíli se rozhodujeme, jak náš život bude vypadat a co se v něm bude odehrávat. Nic není náhoda.

Vše, co se děje, jsme si sami zvolili.

To může být někdy náročné zjištění, protože to znamená přijmout 100% zodpovědnost za všechno hezké, co ve svém životě máme, za své úspěchy a kreativitu, vztahy, ale také za své volby, které vedly k tomu, že jsme třeba právě teď nemocní, bez energie, v náročných vztazích, v práci, která nás nebaví, totálně bez peněz apod.

Ale co jsme si vytvořili, můžeme i změnit a vytvořit si něco nového.

A abychom mohli tvořit, potřebujeme právě životní energii.

Životní energie k nám proudí od zdroje (univerza, boha, přírody – jakkoli tomu chcete říkat).

Udržuje nás na životě a pomáhá nám vytvářet vše, co si přejeme. Čím víc jí máme, tím více můžeme tvořit a tím více náš život oplývá hojností ve všech směrech.

A NA ČEM TEN PROUD ZÁVISÍ?

Na tom jaké volby ve svém životě děláme.

Ale pozor, volba není rozhodnutí!

Volba v tomto pojetí znamená to, že jsme udělali nějakou akci. Udělat volbu nás stojí úsilí (na rozdíl od rozhodnutí – to existuje pouze na úrovni myšlenek). Abychom udělali volbu (akci) musíme pohnout tělem, stojí nás to čas, energii, mnohdy i peníze.

Tím, že uděláme nějakou volbu, ovlivňujeme naše celé bytí na všech úrovních existence (tělo, emoce, myšlenky, duše, hojnost).

Aby to bylo uchopitelnější, pojďme se podívat, co může být volbou.

Například to:

  • že se půjdu projít
  • že si zajdu na výbornou večeři
  • že si vyčistím zuby
  • ale i že půjdu zase znovu do té nudné práce
  • že se rozhodnu dát výpověď a donesu ji šéfovi na stůl
  • že zase neřeknu ne a půjdu pomoct své kamarádce, i když bych si raději lehla a šla spát
  • apod.

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ VOLBY

Pokud jsou naše volby v souladu s tím, kým jsme na úrovni duše – s našimi dary, pak získáváme spoustu životní energie, která se projevuje jako velmi dobré zdraví, fyzická vitalita, množství energie během dne, hojnost peněz, vnitřního naplnění ale i času, který máme.

Ty volby, které jsou v souladu s dary duše, jsou pro nás pozitivní. Podporují naší přirozenost.

Negativní volby nejsou v souladu s dary duše a způsobují nepříjemné situace v našich životech, pokles energie, nemoci, špatné vztahy apod.

A co je třeba si uvědomit je, že to, co je pro někoho pozitivní volbou, pro druhého být pozitivní volbou vůbec nemusí.

A naopak negativní volba pro někoho, může být pro druhého pozitivní volbou.

Pokud neznáme své dary duše a nejsme s nimi v souladu, je obvykle 75% – 85% našich rozhodnutí negativních.

Negativní volby vytváří bloky, které nám znemožňují přístup k životní energii, limitují naše možnosti tvořit.

Stejně tak jako nás ovlivňují negativní volby, nás ovlivňují i volby pozitivní. Ty nám pomáhají napravovat bloky a omezení, která jsme si vytvořili, a obnovují proud životní energie.

A proto je tak důležité rozumět svým darům duše. Protože když nevíme, co je pro nás přirozené, je nemožné odlišit negativní a pozitivní volby, jinak než skrze výsledky, které nám přináší (nedostatek/dostatek energie, hojnosti, zdraví apod.).

Tento přístup bývá ale bolestný a velmi neefektivní.

Tím nejlepším způsobem jak zjistit, kdo jsme na úrovni duše je načíst si své dary duše skrze Akášické záznamy.

Tip: Pozoruj během dne jaké volby (akce) děláš a k čemu vedou. Jak se cítíš, když volbu uděláš?

Děláš i to, kde intuitivně cítíš, že se ti nechce, že to není dobře, a že to nemáš dělat?

AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY

Akášické záznamy jsou energetickou databází, knihovnou, kde jsou zaznamenány všechny naše příběhy a volby, které jsme kdy učinili. Je tam zapsána celá historie naší duše.

V sanskrtu Akasha znamená eter. V hindštině Akash znamená obloha nebo nebe.

Akášické záznamy si můžeme přestavit jako energetické informace, které jsou uložené mimo čas a prostor.

A jsou kdykoli k dispozici.

Protože v Akášických záznamech neexistuje čas, můžeme se podívat na to, jak duše vypadala při svém stvoření, když ještě neměla žádné bloky, tedy než udělala jakoukoli negativní volbu. A díky tomu můžeme uvidět současné bloky a omezení, které na úrovni duše máme a zavnímat tak naše současné vzorce a negativní volby, které děláme.

Cílem této práce a rozpoznání našich darů duše je naučit se dělat pozitivní volby, které povedou k tomu, že budeme prožívat hojnost ve svém životě a vyčistit všechny negativní volby a opravit tak náš blueprint (záznam) zpátky do stavu, ve kterém byl na začátku při svém stvoření, než v něm vznikly bloky.

Díky tomu budeme ve svém životě prožívat hojnost na všech úrovních – energie, zdraví, financí, vnitřního uspokojení, času apod. A budeme si moci vytvářet svůj život tak, jak si přejeme. V souladu sami se sebou. A odhalit i své poslání.

POVOLENÍ

K tomu, abychom mohly do akášických záznamů nahlédnout, potřebujeme povolení konkrétního člověka.

A velmi důležitým aspektem je také záměr, který máme při vstupu do nich. Protože pokud tam půjdeme jen ze zvědavosti, dostaneme informace, které odpovídají tomuto záměru – informace, které nedávají smysl, jsou zahaleny tajemstvím a jsou nepoužitelné.

To je obranná funkce záznamů, aby nebyly načítány neadekvátně a byly chráněny před vnikem někoho jiného bez povolení.

Ke svým vlastním záznamům máme přístup kdykoli.

JAK NAČÍTÁNÍ PROBÍHÁ?

K načítání je třeba znát rodné a současné jméno daného člověka a datum a místo narození + jeho povolení.

Po nalazení se do akášických záznamů stačí pokládat ty správné otázky.

Když načítám, všechny informace si ověřuji ještě svalovým testem, který používám i při kineziologii, a který mi pomáhá být přesná a pravdivá a neprojektovat své vlastní obsahy do práce s jinými lidmi.

A co jsou to tedy ty dary duše?

DARY DUŠE

Dary duše si představuji jako různé barvy duhy. Jsou to různorodé aspekty životní energie.

Je jich 8.

Každý z nás má svůj Blueprint složený z těchto 8 esencí, ale naprosto jedinečným způsobem.

U většiny lidí však jeden dar převládá a tvoří 40% – 50% celého Blueprintu.

Někteří lidé mají dva převládající dary, které dohromady tvoří 50 – 60% jejich Blueprintu. Což není o nic lepší nebo horší.

A na tyto hlavní dary je třeba se zaměřit.

A jaké dary to jsou:

soucit, manifestace, řád a harmonie, láska, komunikace, pravda, síla, moudrost

KDYŽ BUDEŠ ZNÁT SVÉ DARY, BUDEŠ VĚDĚT:

🙂 Kdo jsi. Co je tvojí podstatou, esencí, přirozeností.

🙂 O čem tvůj dar je a jak se projevuje.

🙂 Jaké volby jsou pro tebe pozitivní.

🙂 Jak poznáš, že jsi v nesouladu se svým darem a žiješ jeho negativní polaritu.

🙂 Jak se dostaneš do souladu.

🙂 Jak se tohle všechno projevuje v každodenním životě.

🙂 Jak se to projevuje ve vztazích, poslání, práci, v hojnosti.

🙂 Budeš vědět, co máš dělat a HLAVNĚ jak to máš dělat, aby do tvého života proudila hojnost v různých podobách.

Láká Tě poznat Ty své? Napiš mi.

Více informací najdeš tady.

Sdílejte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Sleduj nás

Oblíbené články


.

0
Budu rád za Tvé myšlenky, nech mi tu komentář.x