Bohové a bohyně

Bohové – celý antický svět jimi byl prodchnut, byli všude a souviseli se vším, co lidé v životě dělali. Dnes už je to jinak, zbavili jsme se hloupých pověr, ale nevylili jsme náhodou přitom s vaničkou i pověstné dítě? Může nám opětovné přizvání bohů do našich životů přinést něco, co nám na nějaké úrovni chybí a možná o tom nevíme? Podle mě určitě ano…

Kdo nebo co jsou ti bohové?

Bohové a bohyně v minulosti byli, a i v dnešní mainstreamové kultuře stále jsou zobrazováni jako neuvěřitelně mocná, svévolná monstra, pro které jsme my lidé pouhé nástroje plnění jejich vlastních záměrů, bytosti, kterých se musíme bát, uctívat je a udobřovat si je nákladnými dary a obětinami. Tomu ale naštěstí snad už nikdo skutečně nevěří a k tomuto pojetí se opravdu vracet nechceme…

Jak tedy můžeme vnímat bohy jinak? Možností je více…

Bohy a bohyně můžeme vnímat jako archetypy, jako mýtické/literární personifikace určitých lidských vlastností, které nám mohou pomoci pochopit sebe sama. Takto s nimi často pracují některé psychologické směry a další sebe-rozvojové metody.

Když se podíváme na to, co jednotliví bohové archetypálně reprezentují, jaké mají vlastnosti a jací v porovnání s tím jsme my, jak se chováme, a jak se v mýtech chovají oni, tak nám to může vnést světlo do toho, co děláme a proč a kdo vlastně jsme.

Bohy a bohyně můžeme vnímat také jako skutečné živé entity, které s námi sdílí náš svět, podobně jako například přírodní bytosti. Takto s nimi můžeme navázat vztah jako s jakoukoliv jinou živou bytostí, mluvit s nimi, učit se od nich a žádat je o radu nebo pomoc v záležitostech, ve kterých se vyznají, ale také s nimi třeba jen sdílet čas nebo oslavovat kolo roku a jiné významné okamžiky v našich životech. Prostě s nimi mít plnohodnotný a obohacující vztah, kdy jsou pro nás průvodci a mentory ale i blízkými přáteli.

Liší se nějak bohové různých kultur?

Bohů a bohyň je opravdu mnoho – každá kultura v historii měla svůj vlastní, odlišný pantheon (pantheon označuje všechny bohy určité kultury). Známe bohy evropských civilizací: egyptské, řecké, římské, keltské, severské, slovanské apod., ale i mnoho dalších, o kterých jsme třeba nikdy neslyšeli – bohy jihoamerických, severoamerických, asijských, afrických, pacifických a dalších kultur. Jak si z nich všech vybrat ty, se kterými chceš navázat vztah?

Jednotlivé panteony se liší stejně tak, jako se liší jednotlivé kultury, ze kterých pocházejí. Všechny panteony mají některé bohy a bohyně typově stejné – např. boha/bohyni smrti, bouřky, válečníka, mateřskou bohyni, atd. Ti se ale napříč kulturami někdy i velmi výrazně odlišují – právě podle toho, jak každá kultura vnímá určité věci – jaký má vztah ke smrti, jestli je více patriarchální nebo matriarchální, jaká je okolní příroda – lesy/pouště/moře, apod.

Proto, když si vybíráš bohy a bohyně, se kterými chceš pracovat, je to hlavně o tom, jaký máš světonázor a životní hodnoty a kde žiješ.

Pro nás ve středu Evropy jsou nejbližší bohové keltští, slovanští a germánští. Tyto civilizace nejvíce ovlivnili naši současnou kulturu a i vznikaly v podobných přírodních podmínkách (keltská kultura vznikala přímo na našem území a slovanská a germánská sice nejsou přímo zdejší, ale jsou z podobných krajin).

Možná Tě to ale táhne k jinému panteonu a promlouvají k Tobě bohové a bohyně jiné kultury. To je naprosto v pořádku, v tomto je nejlepší řídit se srdcem a ne se do něčeho snažit napasovat hlavou nebo slepě přejímat to, jak to má někdo jiný.

Jak si tedy vybrat ten správný pantheon?

  • Zkus si přečíst různé mýty, legendy, příběhy o jednotlivých bozích a bohyních. A vyber si ten pantheon, který je Ti nejbližší.
  • Medituj nad jednotlivými božstvy.
  • Seznam se s danou kulturou. Jsou Ti blízké její hodnoty, způsob života a vnímání světa?
  • Nech je k sobě přijít ve snu.
  • Zakresli je intuitivní kresbou.
  • Zatanči si s nimi.

Vždy k nim přistupuj s respektem a úctou…

Nemusíš se jim klanit, lézt před nimi na kolenou, ponižovat se, ale také se nad nimi nevyvyšuj.

Pokud po nich něco žádáš, dej něco na oplátku.

Není od věci odlít trochu vína, medoviny, upéct chleba nebo zapálit vykuřovadlo, když s nimi chceš navázat kontakt.

Užij si to…

Ale hlavně si to užij. Mohou být totiž našimi úžasnými spojenci a rádci.

Sdílejte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Sleduj nás

Oblíbené články


.

0
Budu rád za Tvé myšlenky, nech mi tu komentář.x