Domov - má svatyně, můj chrám

Individuální konzultace + online kurz

očista domova

Energetické čištění domova

To, jak se doma cítíš, není jen otázka toho, jestli máš uklizeno... Mohou na Tebe působit myšlenky a emoce otisklé a uložené v prostoru... a nemusí to být jen Tvé minulé myšlenky a emoce, ale třeba předchozích majitelů, nebo i pocházející z událostí ze vzdálenější historie místa... kdo ví, co se tam odehrálo před desítkami či stovkami let, jaké úmrtí, rituály, pohřby, apod.?

living-room-g8f05ce817_1280

Geopatogenní zóny

Na Tvůj domov působí různé vlivy: skladba a zlomy v podloží, které mohou vytvářet geopatogenní zóny - místa, kde se necítíme dobře, a kterým je lepší se vyhýbat. Nech si je ode mně načíst a společně najdeme cestu, jak Tvůj domov zharmonizovat.

broom-4522156_1920

Online kurz Očista a harmonizace domova

Online kurz. Chceš se naučit jak preventivně čistit svůj domov? Vnést do něj svěžest a radost? Udržovat ho energeticky čistý? Tento kurz navazuje na individuální práci. Až Tvůj domov vyčistíme od všech velkých vlivů, bude potřeba udržet ho čistý i nadále.