kONSTELACE

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace prostě miluji! Jdou velmi do hloubky, léčí a odhalují příčiny. Umožňují pravdivě ukázat a procítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů (zaměstnání, ve škole, mezi přáteli apod.). Je to prostě úžasná skupinová terapeutická a seberozvojová metoda, která nemá konkurenci.

S čím konstelace pomáhají?

Organizační informace

Drobné občerstvení zajištěno. Oběd objednáme z místní restaurace.

Jak to probíhá?

Práce s konstelacemi probíhá ve skupině. Maximální počet účastníků je 10.

Během konstelací používám kineziologický svalový test, který si zejména na začátku testuji „role“. 

Komu bude konstelace postavena a v jakém pořadí určuji „já“.

Je dobré počítat s tím, že celodenní sezení je poměrně náročné a pravděpodobně budeš večer dost unavená. Mohou se Ti také otevřít různá emoční zranění, což je ale velmi vítané, protože budeš mít jedinečnou příležitost vše, co přijde, transformovat. Není to jednoduché, ale skupina a její energie Ti pomůže.

Ten, kdo si staví konstelaci, si z přítomných účastníků vybere zástupce. Např.: někoho za sebe, někoho za matku, někoho za bratra, za kolegu v práci, ale i abstraktnější věci jako třeba vztek, žárlivost, alkohol, peníze apod. a ty rozestaví po místnosti tak, jak to cítí.

Zástupci se dokáží napojit na energie lidí, hodnot, emocí, které zastupují. Zaručuji Ti, že to dokáže opravdu každý.

Tím, že za Tvoji rodinu (nebo jiný systém) stojí zástupci, nedojde k manipulaci pocitů rozumem a my máme možnost vnímat velmi čisté emoce a děje. A také to, jak to v rodině (systému) opravdu je.

Cílem konstelace je, aby všem účastníkům bylo v závěru konstelace dobře. Vytvoříme tak společně harmonický obraz rodiny (systému), který léčí.

Je třeba si uvědomit, že na konstelacích jsi pro ostatní a ostatní jsou tu pro Tebe, všichni jsme v tu chvíli na jedné lodi. Je tedy potřebné, abys absolvovala celé setkání. Jedině společně můžeme odhalit příčinu Tvých těžkostí.
Odpovědi na Tvé otázky často přijdou v konstelaci někoho jiného. Jednotlivá setkání mívají mnohdy společné téma, které se prolíná celým dnem. Není náhoda, z jakých lidí se skupina poskládá.

Pokud si budeš chtít postavit konstelaci, zapátrej ve své rodině po neobvyklých osudech až 4 generace zpět. Můžeme z toho vycházet. Mezi těžké osudy patří např.: úmrtí do 40 let, potraty chtěné i samovolné, vraždy, sebevraždy, mrtvé dvojče, nenaplněné lásky, rozvody, křivdy, vězení, perzekuce, emigrace, hrůzy války, koncentrační tábory, bigotní náboženství, incesty a znásilnění, opuštění dítěte vlastním rodičem…

Reference